Obch. podmínky | Terms

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Webové stránky využívají pro své fungování technologii cookies.

Pro účely remarketingu prodávající shromažďuje soubory cookie uložené v prohlížeči návštěvníka webu. Remarketing je zajištěn firmami Google, Facebook a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv návštěvníka stránek www.obojkyblackberry.cz. Zároveň pro interní potřebu prodávající shromažďuje demografické a zájmové údaje návštěvníků poskytnuté službou Google Analytics společnosti Google. Od používání souborů cookie společností Google je možné se odhlásit na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Další nastavení ostatních společností je možné provést na adrese YourOnlineCho­ices.com.

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup u obojkyblackberry.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Všechno zboží je na objednávku. Termín dodání se pohybuje v rozsahu 3 až 5 dnů. Úhrada – platba za zboží se provádí převodem na účet, jehož číslo obdržíte po potvrzení objednávky (podklady k platbě ) do 24 hodin. V potvrzení obdržíte všechny potřebé údaje k Vaší objednávce. Prosím nezapomeňte provést úhradu včetně poštovného. Platbu lze provést platebním příkazem, vložením přímo v bance (RB) a platbou složenkou u ČP. Prosím respektujte různé poplatky a doby připsání částky na účet. Na Slovensko zasíláme po domluvě. V tomto případě je třeba počítat z dražším poštovným.
Storno objednávky lze provést. Zákazník je povinen objednávku stornovat odesláním kopie jeho původní objednávky na naši adresu obojkybb@email.cz a jako předmět musí být uvedeno klíčové slovo „STORNO“. Následně mu bude odeslána odpověď, ve které bude vyrozuměn o přijetí storna objednávky. Nakupující má zákonné právo zboží ve 14 denní lhůtě vrátit bez udání důvodu – nutno opět informovat emailem. Náklady na dopravu hradí zákazník. Po obdržení zboží (prodejcem) bude vrácena uhrazená částka byla-li kupujícím převedena.
Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení a e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ. Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem eshopu mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11. 2012.

Reklamace

Reklamace se řídí všeobecnými ustanoveními dle daných a platných zákonů ČR. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád. Reklamovat zboží by kupující měl u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána. Reklamace musí být vyřízena – včetně odstranění vady – nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, resp. odedne převzetí reklamovaného výrobku. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí. Vše bude společně vyřešeno k Vaší spokojenosti.

Popis běžného postupu: Shledáte-li, že je na obojku závada nebo nastane jiný důvod k reklamaci, kontaktujte nás prosím na našem emailu : obojkybb@email.cz . Následně nám obojek zašlete k posouzení závady.

Dle další domluvy zasíláme nový obojek nebo zákazník dostane vrácenu původní cenu obojku.

Obojky BLACKBERRY