Nálepky | Stickers

stc_top2

stc014

Více nálepek můžete vidět zde. | More stickers you can see here.

Samolepky jsou vyřezávány do vysoce kvalitní voděodolné fólie o síle 75µ (0,075 mm). Fólie resp. samolepky z nich vyřezané lze lepit na široké spektrum materiálů jako např. plasty, kompozitní materiály, kovy, sklo a na většinu hladkých povrchů. Samolepka je dodávána s tzv. přenosovou fólií, díky které je velmi snadné nálepku přenést a aplikovat na místo. Zde naleznete vzorník barevných fólií, z nichž můžete vybírat.
V naší nabídce jsou nálepky které budeme vyrábět standardně a jejich přehled najdete v galerii. Budete mít také možnost nechat si vytvořit nálepku přímo na zakázku podle Vašich představ. V galerii můžete vidět vždy pouze několik ukázek z nichž si můžete vybírat. Z důvodu velkého množství plemen psů, jmen, atd. není možné vyobrazovat vše. Budete-li mít zájem stačí napsat o kterou nálepku máte zájem a jaké plemeno nebo jméno chcete na nálepce mít a my vše připravíme. Tyto malé úpravy návrhu samolepky ( změna názvu/obrázku plemene, změna jména psa, drobné korekce ) jsou zdarma. Při časově náročnější úpravě ( vytvoření vlastní grafiky, vytvoření nálepky tzv. „na míru“, jiné grafické práce ) se na ceně vždy dohodneme individuálně.

Jsme schopní vyrobit Vám v podstatě jakoukoliv nálepku, podle Vašeho zadání, podle loga i dle obrázku. Můžeme vyrobit nálepku k označení prodejny, firemního automobilu, designové polepy notebooku, číslování a označení dveří, označení vstupu nebo zákazové či bezpečnostní nápisy a mnoho dalších.

Cena bude vždy ovlivněna konečným rozměrem nálepky a není tedy možné ji nastavit tak, aby platila všeobecně. Né vždy budou mít nálepky stejné proporce, jindy se do konečné ceny promítně použití více druhů fólií apod.
Proto budou ceny nastaveny pro jednotlivé druhy zvlášť. Zde naleznete podrobný návod jak nálepky správně přenášet a aplikovat. Vaše případné dotazy posílejte na: obojkybb@email.cz

Stickers are cut into high-quality waterproof vinyl foil with a thickness of 75μ (0.075 mm). Stickers may be bonded to a wide range of materials like e.g. plastics, composite materials, metals, glass and most smooth surfaces. Sticker comes with transfer foil that makes it very easy to transfer and apply a sticker to place. Here you can find a colors of vinyls for your choose.
We offer stickers which we can produce standardly and they will be summarized in the facebook gallery. You will also have the opportunity to create a customized sticker . In the gallery you can see only a few pieces from which you can choose. Due to the large amount of dog breeds, names, etc. is not possible to depict everything. If you are interested is it easy. You can write a message which sticker you like, picture of dog breed or name on the sticker you want to cutted and we will prepare everything. These small adjustments to the design stickers (change of name / image of the breed, a dog name change, minor corrections) are free. Difficult graphic work (create your own graphics, creating new sticker „only for you“, other graphic works) only after agree about prices with you. Once a time we will continuously add new pieces to the gallery .

We can produce any sticker, according to your specifications, from your logo or from picture. We can make marking for entry to your store, marking of company car, design decal for laptop, numbering and marking doors, marking the entry or prohibiting or safety notices and many more.

Price is always influenced by size stickers and is not possible to set universally. Stickers do not have the same dimensions, sometimes be reflected in the final price using of multiple types of vinyls.
Prices will be set for each piece separately. Here you can find detailed instructions how to properly transfer stickers and bond it.
Your questions send to: obojkybb@email.cz