ID štítky | ID tags

ID štítek … je nejjednodušší způsob jak rychle a vkusně opatřit obojek či postroj Vašeho pejska těmi nejdůležitějšími informacemi jako je jméno pejska a telefonní kontakt na jeho majitele. Na ID štítek informace umíme vyšít ale také je můžeme vyřezat ze speciálních fólií a následně je tepelně přeneseme přímo na štítek. Vybírat můžete z velkého množství barev jak materiálu pro výrobu ID štítků tak i ze široké nabídky barev vyšívacích nití nebo speciálních barevných či reflexních fólií.

ID tag … easiest way how to quickly and elegantly mark your dogs collar or harness with important information such as dog name and dog owner telephone. We can embroider or we can cut text from special films and is then thermally we transfer onto ID tag. You can choose from  range of colors as a material for the production of ID labels as well as from range of colors of embroidery thread or special color foils or reflective foil.